Óbudai Kamarakórus

A reneszánsztól a kortárs zenéig

Lassus: In hac mensa novi Regis

KIRÁLY LEVENTE ZOLTÁN

Lauda Sion kezdetű úrnapi szekvencia két versszaka.

[7] Az új Királyság emez asztalán
az új törvény új Páskája van,
a régi korszak véget ért.
[8] A régi az újtól,
az árnyék az igazságtól menekül,
az éjszakát megszünteti a világosság.

Ezek a versszakok arra utalnak, hogy a régi zsidó szertartások, ünnepek, meg az ószövetségi Törvény afféle “előképei” voltak Krisztusnak, vagyis mintegy “árnyékai az igazságnak”, ahogy a vers fogalmaz. Krirsztus tökéletesen betöltötte mindazt, amit azok a régi zsidó vallásgyakorlatban (tökéletlenül) jelentettek. Bovebben ld. a Bibliában a “Zsidókhoz írt levél”-ben, 4-10. fejezetekben.