Óbudai Kamarakórus

A reneszánsztól a kortárs zenéig

Byrd: Vigilate

KIRÁLY LEVENTE ZOLTÁN

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel: nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket!
Mk 13, 35–36

Jézus a Márk evangéliumának 13. fejezetében az ún. „végidőkről” beszél. Ez nem egészen ugyanazt jelenti, mint a „világ vége”, bár a két fogalom hasonló. A „végidők”, talán kicsit túlegyszerűsítve, a világ vége előtti eseményeket jelentik. Azért túlegyszerűsítés ez, mert a „világ vége” korántsem biztos, hogy történelmi esemény (lesz), ennek értelmezésében megoszlanak a keresztények.

Mikor jön el a Messiás? Az övéinek egy a dolga: legyenek készen mindig és szüntelen várják őt. A fentiek mellett Jézus pl. ezt is mondja: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” (32. vers) Nem a titokfejtés a tanítványok dolga, hanem az éber várakozás. Intelem ez azoknak, akik halogatják a Krisztus melletti radikális döntést: nem tudják, meddig halogathatják. És intelem ez mindazoknak, akik Krisztust követik: a keresztény hitben nincs helye a komolytalankodásnak, a „kávészünetnek”. Vehetjük úgy, hogy azért, mert Isten bármikor maga elé állíthat, vagy vehetjük úgy, hogy minden pillanatban előtte éljük az életünket – így is, úgy is a hit minőségét kéri számon a hívőtől ez a tanítás.

Lelki éberségről beszél tehát. A keresztény ünnepek (húsvét, karácsony) előestéjén kialakult, a szó szoros értelmében vett virrasztások inkább az adott ünnep tartalmához kapcsolódnak (pl. az éjféli mise Jézus születéséhez), mégis ezek a vigíliák is – különösen a húsvéti – utalnak Jézusnak a fent idézett szavaira, ezzel a szokással is emlékeztetve a szavak mögöttes tartalmára. A húsvét előtti böjti időszak is a fokozott koncentrálást hivatott elősegíteni.

Az első néhány évszázad keresztényei még igen szigorúan vették ezt az éberséget. Valahányszor az egyházban ellanyhul ez a szellem, valahányszor a formális szokások mögül kivész a lelki tartalom, a hit hitelessége válik kérdésessé.